Bravida LR

Under 2022 förvärvade Bravida installationsföretaget LR-installation med kontor i Kalmar, Karlskrona, Oskarshamn och Växjö. LR-installationers verksamhet är idag integrerad i Bravida och kontaktuppgifter finns på bravida.se.

Gå vidare till Bravida