Affärsidé & vision

Affärsidé

LR-Installation AB ska vara ett heltäckande service- och installationsföretag med det stora företagets kompetens och resurser men med det lilla företagets flexibilitet, personlighet och omtanke. Företaget skall vara en attraktiv arbetsgivare och ett tryggt val för beställare. Våra verksamheter kännetecknas av

  • hög servicegrad och närhet till vår marknad samt långsiktiga kundrelationer
  • ett etablerat nätverk av samarbetspartners inom andra yrkeskategorier
  • fortlöpande utbildning av personal efter individuella och företagsriktade behov

Marknad

Verksamheterna bedrivs i sydöstra Sverige och våra kunder består av privatpersoner, företag, kommuner och landstingsregioner.

Etableringsorter

Kalmar, Karlskrona, Mönsterås, Oskarshamn, Växjö och Moheda.

Produkter/tjänster

Vi erbjuder våra kunder lösningar och installationer inom VS-, El-, Tele-, Data-, Industriportar-, Larm-, Tvätt och Storkök samt försäljning från egna butiker med kvalité, miljö och ekonomi i fokus.

Vision

LR-Installation AB med dess varumärke skall uppfattas som ett självklart val. Detta når vi genom vår företagskultur där kunden hela tiden är i centrum.

 

Mats Axelsson VD