Affärsidé & vision

Affärsidé

LR-Installation AB skall vara ett heltäckande service- och installationsföretag med det stora företagets kompetens och resurser – men med det lilla företagets flexibilitet och omtanke. Vi vill erbjuda kunden bästa lösningen avseende teknik, ekonomi, kvalitet och miljö.

Personliga kontakter och avtal kännetecknar flera av de branscher vi är verksamma i.

Vision

Företagets vision är att befästa och stärka marknadsledande ställning inom sydöstra Sverige genom kontinuerlig utveckling av verksamhetsområdena och att utveckla samarbetspartners inom närliggande verksamhetsgrenar samt att fortlöpande tillse att personalen utbildas efterindividuella och företagsriktade behov.

LR-Installation med dess varumärke skall uppfattas som excellent med avseende på service- och försäljningsinriktad organisation. Detta når vi genom att skapa en företagskultur där kunden hela tiden är i centrum.

Mats Axelsson VD