Historik

LR-Installation AB har sina rötter från två anrika företagsgrenar ända tillbaks till tidigt 1900-tal. Läckeby Rör som grundades av Martin Axelsson på 1930-talet är den ena grenen. 1967 togs verksamheten över av sönerna Kjell och Stig. Verksamheten var installationer av vatten- och avloppsrening. Kjell löste ut Stig 1978 samtidigt som nya lokaler invigdes i Mosekrog i Läckeby.

Den andra grenen är Värme- och Sanitet AB. Det började redan året 1900, då fabrikör Victor Hill öppnade en rörläggningsaffär. Den 6 juli 1929 registrerades Värme- och Sanitetsaktiebolaget hos Kung. Patent- och Registreringsverket. Värme- och Sanitet AB förvärvades i början av 1980-talet.Bolaget bedrev då även verksamhet med elinstallationer i mindre skala.

Under slutet av 1980-talet förvärvades Jämjö Rör i Karlskrona.

År 1993 förvärvades Oskarshamns Rörbolag.

År 1995 färdigställdes de nya lokalerna på ”brända tomten”,på Tjärhovsgatan i Kalmar. Två bolag bildades, Läckeby Rör, Oskarshamns Rörbolag, Jämjö Rör och Värme och Sanitet fusionerade till ett gemensamt bolag med namnet LR-Installation AB. Grenen med vatten- och avloppsrening bildade ett separat bolag som idag heter PURAC, vilket ej längre ägs av familjen Axelsson.

I början av år 2000 tog LR-Installation AB över Svanholms elverksamheter i Oskarshamn och Karlskrona. Därtill startades Tvätt- &storköksverksamheten upp i egen regi.

På grund av lönsamhetsproblem med VS- och elverksamheterna i Karlskrona beslöts år 2006 att inleda nedläggning och Tvätt- &storköksverksamheten flyttade till ny lokal i Karlskrona.

År 2011 förvärvades verksamheten från Påskallaviks Elektriska HB och fast driftställe för denna elverksamhet etablerades i Mönsterås. Samma år startades även elverksamhet med fast driftsställe upp i Västervik. Denna uppstart skedde i egen regi.

År 2012 utökades verksamheten i Mönsterås med VS i egen regi och samtliga aktier i Moheda Rör AB, som bedriver VS-verksamhet i Växjö och Moheda med omnejder, förvärvades. Verksamheten bedrevs vidare som helägt dotterbolag framtill år 2014 då fusion verkställdes och Moheda Rör AB gick upp i LR-Installation AB.

Under år 2012 förvärvades även fastigheten Karossen 9 i Oskarshamn, dit VS- och elverksamheterna i Oskarshamn flyttade från att tidigare bedrivit verksamhet från hyrd lokal.

År 2013 förvärvades storköksverksamheten från P Westmans AB med säte i Växjö.