Till våra kunder
Utvecklingen i samhället med Covid 19-Corona viruset är en utmaning för alla. Vi på LR -Installation AB försöker som vanligt att hjälpa våra kunder med hög servicegrad samtidigt med lyhördhet och försiktighet samt en aktiv dialog med våra kunder och leverantörer.

Hur vi agerar
Vi agerar utifrån myndigheternas restriktioner och rekommendationer för att hjälpa till att begränsa smittspridningen . Vi håller oss uppdaterade på myndigheternas rekommendationer och uppmanar våra medarbetare att vara noga med handhygienen, hålla avstånd samt hålla uppsikt vid eventuella symtom. Vi har även vidtagit åtgärder för att så långt som möjligt skydda våra medarbetare från smitta och sjukskrivning.

Vårt arbete framöver
Vårt mål är att bedriva våra verksamheter och projekt som vanligt så långt det går med hög servicegrad och personlighet, men med försiktighet och eftertanke – självklart helt enligt myndigheternas rekommendationer och riktlinjer.

April 2020
LR-Installation AB