LR-Installation AB satsar på kvalitet och miljö

”Nyckeln till framgång med FR2000”

Förutom kraven från de olika branscher vi arbetar inom är det idag många andra lagar och krav som ska uppfyllas, t ex inom:

  • Arbetsmiljö
  • Yttre miljö
  • Brandskydd
  • Kompetensförsörjning

För att ha kontroll på detta valde vi verksamhetsledningssystemet FR2000. Vi innehar certifikat i FR2000 sedan våren 2003.

Genom styrsystemet vet vi att vi har kontroll och får vägledning inom alla dessa områden! För oss på LR-Installation är det viktigt att göra regelbundna förbättringar. Det är då viktigt att styrsystemet anpassas efter nya förutsättningar, eftersom krav och regler hela tiden skärps. Alla medarbetares delaktighet är viktig för att möjliggöra denna förbättringsprocess.

Genom att arbeta efter FR2000 skapar vi god ordning och reda, färre fel och bättre trivsel bland våra medarbetare. På detta vis vill vi också uppfylla våra kunders önskemål och ge bästa kvalitet med rätt priser utan att göra avkall på miljön!

Självklart har vi Säker Vattenbehörighet och licens för Heta Arbeten.

Vi är även certifierad Anläggarfirma med certifierad Behörig Ingenjör för inbrottslarm.

Den som slutar att vilja bli bättre, slutar att vara bra!

FR2000
Svensk Miljöbas
Certifiering.nu
Miljöportalen
Arbetsmiljöverket