Personuppgiftspolicy

Denna policy tillämpas för all behandling av personuppgifter som förekommer inom LR-Installation AB, (”LR”). LR behandlar personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning för att skydda den personliga integriteten.

Med behandling avses all befattning med personuppgifter såsom insamling, lagring och användning.

Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. En identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras genom exempelvis användarnamn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller onlineidentifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

Alla LR:s medarbetare ska vara införstådda med och följa denna policy. LR arbetar kontinuerligt för att öka medarbetarnas medvetenhet om behandling av personuppgifter.

Läs hela vår policy genom att klicka på länken nedan (.pdf)

Regler för personuppgiftsbehandling