Service

Med vår breda kompetens och långa erfarenhet har vi på LR-Installation kunskaper bortom det vanliga. Vi kan därför utföra service och underhåll på alla portlösningar som finns på marknaden idag. Genom regelbunden service kan vi arbeta förebyggande och åtgärda problem redan innan de hinner uppstå. Vi ser ett värde i att arbeta snabbt och effektivt och arbetar ständigt för att tillgodose våra kunders behov.

Serviceavtal

Hos oss får du möjlighet att upprätta ett serviceavtal, på så vis får du löpande service en eller två gånger per år. Serviceavtalet anpassas alltid efter din verksamhet och efter produktens riktlinjer.