Jour

Jouren alltid till din tjänst – varje dag, 24 timmar om dygnet i Kalmar!

Vi har en heltäckande jourverksamhet beträffande el och VVS i Kalmar som åtgärdar akuta fel på installationer i lägenheter, villor, fastighetsförvaltningar och industrier.

Vi har även en egen spolbil som klarar av de flesta avloppsstoppen .

Tänk på att det är beställaren som faktureras om inget annat avtalats innan.

Telefon: 0480-44 72 00