Service VVS

Våra uppdragsgivare är allt från privatpersoner till allmännyttan, fastighetsförvaltningar och industrier. I de flesta fall kan vi ge ett fast pris som inkluderar vårt totalansvar, produkter, installation, service och garantier vilket är en trygghet för dig som beställare. I Kalmar där vi erbjuder personlig el och vvs service dygnet runt är vi anslutna till Securitas och har även ett samarbete med SOS alarmering. Om olyckan är framme finns vi till hands dygnet runt året runt!

 • Service VVS
 • Badrumsrenoveringar
 • Avloppsrensningar
 • Vattenfilter
 • Värmeinstallationer
 • Högtrycksspolning
 • Nyinstallationer
 • Värmepumpar/Pannor
 • Oljebrännarservice
 • Ombyggnationer/renovering
 • Serviceavtal
 • Rotarbeten

Entreprenad VS

Från projektering till färdig rörinstallation inom såväl industri-, sjukvårds- och bostadssektorn ingår i entreprenadavdelningens verksamhet. Från idé till verklighet, tillhandahåller vi våra kunder projektering, samordning, installation samt intrimning av färdigt objekt. Vi har byggt upp en bred erfarenhetsbank från olika sektorer, både hos våra tekniker och montörer, så att vi kan möta våra kunders krav och önskemål.

I miljö- och energihänseende arbetar vi med material och arbetsmetoder, som gagnar vår miljö och allas framtid. När vi färdigställt ett objekt följer vi upp anläggningen under garantitiden så att installerade funktioner säkerställs genom vår serviceavdelning.