Fjärrvärme!

– en smidig energilösning för såväl villaägaren som industri & allmännyttan…

Vi har många års erfarenhet beträffande fjärrvärmeverk och installationer av dessa. Vi erbjuder allt från fjärrvärmeinstallation i villor till stora fjärrvärmeverk. Självklart utför vi även kulvertförläggning med egna licenssvetsare.

  • Fjärrvärmeverk – Biobränsle Fjärrvärmeverk – Olja/ El Leverans, montage, svetsning av kulvert i olika utföranden och dimensioner.
  • Dimensionering av fjärrvärmeanläggningar, installation samt leverans av fjärrvärmeväxlare i undercentraler.
  • Asbestsanering samt nedskärning av oljetankar, demontering pannor och varmvattenberedare.
  • Isoleringsarbeten.