Industri

Stopp i produktionen kan innebära stora kostnader för industriföretaget. Och vi vet hur viktigt det är med 100% service och kompetent personal.

Genom många års erfarenhet och bred kompetens samt även ett stort kontaktnät när det gäller reservdelar och leverantörer kan vi erbjuda en trygg och säker serviceinsats till våra industrikunder.

Montörsmässigt har vi stora resurser och kan disponera montörsstyrkan snabbt och smidigt om problem uppstår.

Beträffande projektering och totalentreprenader står vi till tjänst med helhetslösningar vare sig det gäller produktion eller energiförsörjning.