Injusteringar

En dåligt injusterad värmeanläggning kostar pengar och fungerar ej som den ska. För att säkerställa drift och ekonomi krävs att anläggningen är rätt injusterad.

Genom stor erfarenhet och kunnig personal erbjuder vi en helhetslösning beträffande:

  • Beräkningar av värme/ kylsystem och flödesinjustering av radiatorer/ kylelement.
  • Injustering av stamregleringsventiler med egna CBI Instrument.
  • Uppmärkning av ventiler och apparater samt dokumentation.